cs

IEEE içerisindeki alt komitelerden olan Computer Society (CS), dünyanın en büyük bilgisayar
topluluğu olarak bilinmektedir.

IEEE İYTE Öğrenci Kolu içerisinde de en çok tercih edilen alt komitelerden birisidir.
Sadece bilgisayar mühendislerinin değil, bir mühendisin ihtiyaç duyabileceği bütün teknik
program ve beceriler konusunda eğitim, seminer ve workshoplar düzenleyerek çalışmalarını aktif
bir şekilde devam ettirmektedir.

Bu eğitimler arasında C, C++, Python, HTML, CSS, JS, MATLAB, ADOBE PHOTOSHOP, 3D
Studio MAX dersleri gibi çeşitler bulunmaktadır.

Gelişen bilgisayar teknolojilerini takip edip bunu üyelerimize duyurmayı amaçlayıp, bilgisayar
biliminin faydalarını ve gereksinimlerini aşılamaya elçi olan IEEE İYTE CS, aynı zamanda
topluluk tarafından gereksinim duyulan teknik altyapı desteğini de sağlamaktadır. Yapılan
organizasyonlarda genellikle teknik olarak çözüm getiren Computer Society, yenilikçi fikir ve
organizasyonlarda sadece İYTE’de değil Türkiye’de de bilinen bir yere sahiptir.

Önceki yıllarda oyun geliştirme alanında IEEE BuildUp, siber güvenlik alanında IZHACK gibi
etkinlikler düzenleyen ve büyük kitleleri bir araya getiren IEEE İYTE Computer Society, bu iki
etkinliği bir çatı altında toplayacak yeni bir etkinlik organize etmektedir. Code of Duty olarak
adlandırılan bu büyük etkinlikte, bahsi geçen BuildUp ve IZHACK kategorilerine ek olarak
algoritma alanında gerçekleştirilecek yeni bir kategori olan BrainHack de yer almaktadır. IEEE
İYTE’nin büyük organizasyonlarından olacak Code of Duty ile ulusal çaptaki mühendis,
tasarımcı, yazılımcı ve siber güvenlik uzmanlarını bir araya getirmeyi planlanmakla kalmayıp,
IEEE İYTE CS ekibi başarılarına inovatif çalışmalarla devam etmektedir.

İletişim için :

Computer Society Başkanı: Derya Çakmak ( 97deryacakmak@gmail.com )