ras

IEEE içerisindeki teknik alt komitelerden olan Robotics and Automation Society (RAS), robotik
ve otomasyon alanındaki çalışmalarla dünyada yerini korumaktadır.

IEEE İYTE RAS olarak robot meraklılarını buluşturup, adım adım gerçekleştirilen workshop ve
eğitimlerle üyelerimizin kendi robotlarını yapmaları konusunda destek sağlamaktayız. Ayrıca
robotik alanında çeşitli yarışmalara da yaptığımız çalışmalarla katılım göstermekteyiz.

Sadece robot konusunda olmayıp endüstriyel ve otomasyon alanındaki bilgi ve teknolojileri
araştıran IEEE İYTE RAS, zaman zaman bu alanlarda da projeler yaparak çalışmalarını
yürütmektedir. Komitemiz sahip olduğu ekip ile üyelerimiz arasında tecrübe alışverişini yapmayı
sürdürmektedir. IEEE İYTE’nin uluslarası olarak gerçekleşen ve dünyada tek olan kategorisi ile
yankı uyandıran gelenekselleşmiş IZTECH RoboLeague yarışmasında da IEEE İYTE RAS
olarak mevcudiyetimizi göstermekteyiz.

Tüm bu teknik faaliyetlerin yanı sıra her yıl düzenli olarak farklı bir sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirmekteyiz. Buna örnek olarak 2016-2017 döneminde Robotel İzmir kuruluşunda aktif
olarak yer aldık ve bu çalışmada varlığımızı sürdürmekteyiz.

Sadece İYTE’de değil Türkiye’de de çalışmalara katılan komitemiz yenilikçi, teknolojik fikirlerle
emin adımlarla ilerlemektedir.

İletişim için :

Robotics and Automation Society Başkanı: Emre Can AVCIL (emrecanavcil@gmail.com)